O nás

O naší školce

Pro naši školu jsme vybrali vzdělávací program Začít spolu, jenž je odnoží konceptu Step by Step. Je to program orientovaný na všestranný rozvoj dítěte pomocí projektového učení a integrované tematické výuky. Klade důraz na individuální přístup k dítěti a partnerství rodiny a školy.

Všem aktivitám ve škole napomáhá podnětné prostředí, které je členěno do tzv. center aktivit, které umožňují dětem společně tvořit, nalézat, bádat, dozvídat se prostřednictvím hry a pozitivní motivace. Jednotlivá centra jsou vybavena Montessori pomůckami a podnětnými hračkami.

Naší snahou je vytvářet klidné, bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře děti, učitelé i rodiče. Řídíme se mottem, které jsme si vybrali jako hlavní bod filozofie naší mateřské školy „Výchova začíná vztahem“ (Daniel Wirz), proto klademe velký důraz na kvalitní týmovou spolupráci všech pracovníků ve škole.