Mateřská škola KNofLík

„Výchova začíná vztahem“ Daniel Wirz

O naší školce

Pro naši školu jsme vybrali vzdělávací program Začít spolu, jenž je odnoží konceptu Step by Step. Je to program orientovaný na všestranný rozvoj dítěte pomocí projektového učení a integrované tematické výuky. Klade důraz na individuální přístup k dítěti a partnerství rodiny a školy.

Všem aktivitám ve škole napomáhá podnětné prostředí, které je členěno do tzv. center aktivit, které umožňují dětem společně tvořit, nalézat, bádat, dozvídat se prostřednictvím hry a pozitivní motivace. Jednotlivá centra jsou vybavena Montessori pomůckami a podnětnými hračkami.

Naší snahou je vytvářet klidné, bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře děti, učitelé i rodiče. Řídíme se mottem, které jsme si vybrali jako hlavní bod filozofie naší mateřské školy „Výchova začíná vztahem“ (Daniel Wirz), proto klademe velký důraz na kvalitní týmovou spolupráci všech pracovníků ve škole.

Prezentace MŠ Fotka vnitřních prostor školky

Naše zaměření

„Začít spolu“

Všestranný rozvoj dítěte pomocí projektového učení a integrované tematické výuky

Montessori pomůcky

Podnětné prostředí, centra aktivit a výběr Montessori pomůcek

Zdravá strava

Čerstvé vstupní suroviny, kvalita potravin, zdravý, pestrý a vyvážený jídelníček

Základní informace

Info o zápisu

Mateřská škola KNofLík je určená zaměstnancům Krajské nemocnice v Liberci. Pokud je ve škole volné místo, škola může přijmout i děti bez vztahu ke KNL. Přijímání dětí se řídí Kritérii přijetí do mateřské školy a úplata za pobyt v mateřské škole platným Ceníkem mateřské školy.

Ceník MŠ (PDF; 92,85 kB) Kritéria přijetí (PDF; 230,82 kB) Hrad

Provozní doba

Naším posláním je ulehčit život zaměstnancům KNL, jejichž pracovní doba je velmi složitá, a poskytnout jejich dětem výchovu a vzdělání v klidném a stabilním prostředí. Některé děti budou přicházet brzy ráno, jiné odcházet později večer. Na děti čekají v těchto hodinách odpočinkové a relaxační aktivity, pravidelné rituály a připravené prostředí. A v případě potřeby snídaně a večeře. Provozní doba ve čtyřech odděleních je tedy různá, tak abychom vyšli rodičům vstříc a zároveň splnili max. 12hodinový provoz mateřské školy.

  • Třída A 5.45–17.00
  • Třída B 7.00–17.00
  • Třída C 7.00–17.00
  • Třída D 7.15–19.15
Hrací kostky

Třídy MŠ

MŠ má kapacitu 88 dětí ve čtyřech třídách. Máme 22 dětí v jedné třídě, tedy nižší počet dětí než bývá běžné, tak je možné věnovat se každému dítěti. Ve třídách jsou děti věkově smíšené. Máme s takovými třídami velmi dobré zkušenosti. Děti se učí od sebe navzájem, pomáhají si a navazují vztahy, které obohacují jak dětí mladší, tak i starší kamarády. Dvě třídy jsou v přízemí a dvě v patře školy. Přízemní třídy jsou určené i pro děti mladší tří let. Každá třída pracuje podle svého Třídního vzdělávacího programu, které zaštiťuje společný Školní vzdělávací program Bílého králíka pro předškolní vzdělávání.

Houpací kůň

Prostředí MŠ

Program „Začít spolu“ pracuje s tzv. centry aktivit. Většinou se ohraničení jednotlivých center řeší předělením místností nábytkem. My máme to štěstí, že v každé třídě vzniklo šest center aktivit v šesti propojených místnostech. Při výstavbě tříd byly použity jen certifikované zdravotně nezávadné materiály. Velký důraz klademe na výběr Montessori pomůcek a hraček. Snažíme se, aby ve školce bylo minimum umělých hmot. Dětem je k dispozici i menší zahrada s hracími prvky, záhony, i prvky určenými pro polytechnickou výchovu a badatelsky orientované vyučování.

Prostory MŠ (PDF; 990,97 kB) Medvídek

Kontakt