Náš tým

Ředitelky

MgA. Ivana Honsnejmanová

MgA. Ivana Honsnejmanová

Výkonná ředitelka,
spolumajitelka společnosti

Od dětství milovala divadlo, poezii a práci s dětmi. Vedla skupinu TOM, každé léto trávila jako praktikantka a později jako vedoucí na letním táboře. Vystudovala DAMU v Praze a svou učitelskou kariéru začala v LŠU, později jako zástupce ředitele ZUŠ. Více než 15 let byla ředitelkou MŠ a ZŠ Klíč v České Lípě. 10 let učila na TUL dramatickou a osobnostně sociální výchovu. Občas lektoruje pedagogiku pro NPI v Liberci nebo OSV pro AISIS v Kladně. Mateřskou školu U Bílého králíka založila pro radost v přízemí pískovcového domu u lesa, kde bydlí. K malé „králičí“ škole pak připojila Univerzitní mateřskou školu ŠkaTULku a Mateřskou školu KNofLík v Liberci. Většinu slečen učitelek poznala a učila na TUL. Svých pracovních týmů si moc váží a jejich vysoké nasazení a odbornost v Montessori pedagogice jí přináší každodenní radost. Je workoholik, ale relaxuje prací na zahradě nebo chůzí po horách. A nyní se moc těší, že bude babičkou.

Ing. Tereza Čepičková

Ing. Tereza Čepičková

Ředitelka, jednatelka,
spolumajitelka společnosti

Mateřská dovolená

Vystudovala Podnikovou ekonomiku na Technické univerzitě v Liberci. Během studií získávala praxi ve školství jako učitelka v mateřské i základní škole. Po studiích pracovala v Praze např. ve Fondu dalšího vzdělávání (příspěvková organizace MPSV) nebo v nadnárodních společnostech SAP a Microsoft v odvětví personalistiky. Korporátní život pro ni ale nebyl dostatečně naplňující, a tak ráda přijala nabídku pomáhat své mamce s podnikáním ve školství. Dodělala si vzdělání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky a nyní pokračuje v diplomovém Montessori kurzu pro věk 3–6 let. V současnosti se připravuje na vlastního potomka a těší se, jak otestuje Montessori principy v praxi již od narození dítěte. Věří, že ji tato zkušenost posune ve výchově a vzdělávání ostatních dětí. V MŠ KNofLík se stará především o administrativní a ekonomický chod školy, ale zvládne zastoupit i paní učitelky na dovolené. Ve volném čase nejraději cestuje, poznává nové kultury a chutě, leze po horách a jezdí na kole.

Oranžový knoflík

Adéla Bednářová

Adéla Bednářová

Paní učitelka

Adéla již od útlého věku věděla, že chce pracovat jako paní učitelka v MŠ. Její sen se mohl začít plnit, když byla přijata na Střední odbornou školu pedagogickou v Liberci. Po dokončení Střední odborné školy pedagogické Jeronýmova dostala Adéla nabídku pracovat brigádně v MŠ ŠkaTULka. Když se uvolnilo místo hlavní paní učitelky, tak převzala její roli. Spolupráce fungovala víc než dobře, a tak když se naskytla možnost vybudovat novou MŠ KNofLík, na které se mohla od samého počátku podílet, tak to Adéla využila a plynule navázala na další spolupráci se stejnou paní ředitelkou Ivanou Honsnejmanovou. Již čtvrtým rokem je paní učitelka v Oranžovém knoflíku. Během volných chvil se nejraději věnuje rodině a přátelům. Také je velký sportovní nadšenec, již od mladšího školního věku jezdí na koni, snowboardu, in-line bruslích, sport je její denní „chléb“. Poznává ráda nové země a kultury.

Michaela Motlová

Michaela Motlová

Paní učitelka

Míša už od mala věděla, že ji práce s dětmi baví a naplňuje. Vystudovala Střední odbornou školu obor Sociální činnost v Hradci Králové a následně jeden rok pracovala jako asistent pedagoga v 5. třídě ZŠ. Poté se přestěhovala do Brna, kde 2 roky učila v dětských skupinách a absolvovala kurz Montessori pro děti ve věku 3–6 let. Po přestěhování do Liberce začala pracovat u nás v Mateřské škole KNofLík. Krátce poté vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika v Praze. V naší MŠ vede kroužek Malého Objevitele. K jejím zálibám patří rekreační turistika, výlety spojené s poznáváním nových míst a v neposlední řadě sport.

Modrý knoflík

Bc. Petra Dědková

Bc. Petra Dědková

Paní učitelka

Vystudovala Střední pedagogickou školu Jeronýmova v Liberci, odkud pokračovala na bakalářské studium v oboru Učitelství pro mateřské školy na Technické univerzitě v Liberci. Během školy nastoupila na brigádu do MŠ ŠkaTULka, kde ji oslovilo krásné prostředí s prvky Montessori a respektující přístup učitelek. Rozhodla se proto směřovat svoji cestu do MŠ KNofLík na pozici třídní učitelky. Praxi s dětmi získala již při vedení dětí ve skautském oddíle či při hlídání dětí. S dětmi ve školce Péťu baví především cvičení, tvoření a pobyt v přírodě. Ve volném čase ráda tráví čas s rodinou a kamarády, užívá si čas v přírodě na procházkách a výletech, ráda se ale také zrelaxuje při józe, či chvilce na tvoření. K jejím oblíbeným sportům patří plavání.

Bc. Zuzana Merzová

Bc. Zuzana Merzová

Paní učitelka

Od dětství milovala tanec a pohyb ve všech možných formách. Tato láska ji dovedla až do taneční školy, kde se postupně vypracovala na tanečního lektora a učila děti různého věku. Na svůj koníček navázala studiem na Technické univerzitě, kde vystudovala obor Pedagogika volného času a rozšířila si své znalosti hlavně o zážitkovou pedagogiku a psychologii. Svůj profesní sen si splnila, když se stala učitelkou v Univerzitní mateřské škole ŠkaTULka a pokračovala v práci s dětmi. Po mateřské dovolené nastoupila do mateřské školy KNofLík, kde působí jako třídní učitelka v Modrém knoflíku. Práci s takto malými dětmi bere jako velkou zodpovědnost a zároveň má na dětech ráda jejich čistou duši, kreativitu a upřímnou radost. Ve volném čase věnuje svou energii svým dvěma chlapcům, kteří neposedí na místě, a tak jsou s celou rodinou neustále v pohybu. Mimo jiné zbožňuje cestování, čtení autobiografií a odborné literatury a zdokonaluje se v pečení cukrářských dobrot.

Zelený knoflík

Mgr. Aneta Lejsková

Mgr. Aneta Lejsková

Paní učitelka

Vystudovala SOŠPg Jeronýmova v Liberci, navázala studiem bakalářského programu Rekreologie na TUL. Magisterský titul získala na pedagogické fakultě TUL. Již při studiu začala pracovat v Univerzitní MŠ ŠkaTULka. Po rodičovské dovolené „přesedlala“ do KNofLíku. Od středoškolských let se věnovala organizaci příměstských táborů a mimoškolních aktivit pro děti. Ve volném čase se ráda věnuje sportu, v posledních letech především dálkovým trekům a „výletům“ po horách, a s tím spojenému cestování. Naplňuje ji, když může působit jako prostředník mezi dítětem a jeho cestou ke vzdělávání a vývoji.

Veronika Tošnarová

Veronika Tošnarová

Paní učitelka

Vystudovala střední odbornou školu sociální a zdravotní v Náchodě – obor sociální činnosti. Následně navázala studiem na Technické univerzitě v Liberci obor Učitelství pro mateřské školy. Během studia začala vypomáhat v MŠ KNofLík, kde se jí velmi zalíbilo a práce s dětmi ji velmi naplňovala. Po několika měsících s radostí využila nabídky práce, již jako učitelka. Téma její bakalářské práce se věnuje výtvarným činnostem v přírodě a chce se jimi zabývat i v budoucnu. Ve volném čase se věnuje cestování, rodině, přátelům, sportu a tvoření. Mezi její zájmy patří čtení knih, vaření, plánování výletů, kde může poznávat nová místa a návštěvy kulturních akcí.

Žlutý knoflík

Karolína Vaňourková

Karolína Vaňourková

Paní učitelka

Kája vystudovala střední školu zdravotnickou v Ústí nad Labem. Už tehdy ale věděla, že by ráda pracovala s dětmi. Rozhodla se tedy pro studium diplomované dětské sestry v Liberci, kdy v rámci praxí navštěvovala mateřskou školu KNofLík. Následně přestoupila na pomaturitní studium předškolní a mimoškolní pedagogiky v Mladé Boleslavi. U nás v mateřské škole KNofLík začala pracovat jako asistentka pedagoga. Nyní je paní učitelkou ve Žlutém knoflíku. Volný čas tráví s rodinou a přáteli. Ráda se věnuje líčení, jízdě na koni a pobytu v přírodě.

Mgr. Šárka Krausová

Mgr. Šárka Krausová

Paní učitelka

Vystudovala v Liberci předškolní pedagogiku na Střední odborné škole pedagogické. Dále získala titul Mgr. pro učitelství 1. stupně na Technické univerzitě. Při studiu se věnovala se svými zlatými retrívry canisterapii v mateřské škole a v zařízení pro osoby se zdravotním a kombinovaným postižením. Již při vysoké škole začala pracovat jako učitelka v MŠ ŠkaTULka. Stala se maminkou dvou dětí. Teď se těší, že využije své zkušenosti nejen ze studia a praxe, ale také z domova. Ve volném čase ráda podniká výlety s rodinou, věnuje se vzdušné akrobacii, svým psům, domácnosti a zahradě.

Zdeňka Koprnická

Zdeňka Koprnická

Paní učitelka

Zdenička vystudovala SOU. Po absolvování této školy se věnovala podnikání. Po dlouholeté práci podnikatelky se jí naskytla možnost dodělat si akreditovaný kurz chůvy a pracovat v mateřské škole jako chůva u dětí. Během uplynulého roku si zvládla dodělat náročný akreditovaný kurz asistenta pedagoga. Nyní je součástí Žlutého knoflíku a stará se o děti, které její péči a pomoc při výchově potřebují. Ráno pečuje o všechny děti, které přijdou do školy v brzkých ranních hodinách. Ve volném čase se věnuje vnučkám, rekreační turistice a výletům.

Další pracovníci

Mgr. Miroslava Holá

Mgr. Miroslava Holá

Speciální pedagog se specializací logopedie.

Vystudovala speciální pedagogiku, obor logopedie na PF UK Praha. Má mnohaletou zkušenost s prací s dětmi s handicapem. V současnosti spolupracuje se 3 MŠ jako privátní logoped a věnuje se individuálně dětem, ktere mají navržena podpůrná opatření poradnami – SPC, PPP.
Záliby – sport, design, výtvarné umění 20. stol.

Barbora Drahoňovská

Barbora Drahoňovská

Studentka TUL

Po vystudování Střední odborné školy pedagogické Jeronýmova Bára pokračovala bakalářským studiem na Technické univerzitě v Liberci obor Pedagogické studium. Krátký čas také, v rámci praxe na TUL, vypomáhala v MŠ KNofLík a práce v tomto prostředí se ji velmi zalíbila. Po několika měsících s radostí využila nabídky práce, nyní již jako částečná učitelka v MŠ KNofLík. Volný čas ráda tráví sportem či společenskými hrami s rodinou a přáteli.

Na mateřské nebo rodičovské dovolené máme

Na mateřské nebo rodičovské dovolené máme nebo budeme mít: p. uč. Nikolu H., Barboru M., Pavlínu J., Lucii B., Lenku H. a Míšu V. a moc se těšíme, že se nám zase vrátí.

Dále se u nás můžete potkat se studenty Technické univerzity v Liberci, kde se podílíme na jejich přípravě pomocí praxí. Někteří pak s námi spolupracují i v dalších měsících, i letech, jako suplenti.

Velmi si vážíme toho, že máme Ing. Danu Smrčkovou na záskok úklidu a výdeje jídla.

Provozní zaměstnanci

Marcela Poláková

Marcela Poláková

Školní hospodyně
Martina Bednářová

Martina Bednářová

Školní hospodyně
Kateřina Bartošáková

Kateřina Bartošáková

Školní domovnice
Barbora Milonová

Barbora Milonová

Školní domovnice